GDPR & Personuppgifter

Vilka är vi?

Kulturverkstan är en ekonomisk förening i Tingsryd. Ifall du vill komma i kontakt med oss kan du se här.

Vilken data samlar hemsidan in och varför?

Hemsidan loggar automatiskt besökarens IP-adress vid ett besök och sparar det i 14 dagar. Denna datan sparas inte till en specifik person utan används i syfte för att säkra hemsidan mot attacker.

Vad är en personuppgift och vilka personuppgifter använder Kulturverkstan?

En personuppgift är en information som kan knytas direkt till dig som person. Det kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, en bild på dig eller din adress. Kulturverkstan lagrar bland annat följande personuppgifter:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post

Kulturverkstan samlar in och lagrar personuppgifter om dig för att vi ska kunna administrera och utbyta information som berör kursdeltagande samt för att vi ska kunna ta betalt. Vi lagrar också personuppgifterna för att kunna erbjuda de elever som gått en terminskurs en reserverad plats för efterföljande termin.

Cookies

  • Sessionen ut, dvs tills dess att du stänger fönstret i din webbläsare.
  • Tidsbegränsat, dvs cookien har en på förhand bestämd livslängd. Tiden kan variera mellan olika cookies.
  • Tills vidare, dvs informationen ligger kvar tills du själv väljer att ta bort den. Detta gäller för local storage.

Vem delar vi personuppgifter med?

Kulturverkstan lämnar aldrig ut uppgifter offentligt. Vi måste dock dela vårt elevregistret med Tingsryds kommun. Detta överlämnande sker på ett sätt som skyddar elever och deras uppgifter.
Kulturverkstan sparar era mejladresser på mailchimp.com, detta för att vi enkelt ska kunna skicka ut mejl till målsmän och elever med information och nyhetsbrev.

Hur länge behåller vi datan?

Statistik från hemsidan behålls på obestämd tid.

Elevregistret uppdateras aktivt och är uppdelat i 4 kategorier. Köande elever, aktiva elever, elever som tagit paus från kursen, dessa elevers data sparas tillsvidare. Den 4:de kategorin är avslutade elever. Efter att en elev har avslutat en kurs kommer Kulturverkstan radera eleven ur elevregistret, detta sker vanligtvis inom 14 dagar.

Dina rättigheter

Du har hela tiden rätt att begära ut en kopia utav de uppgifterna som vi lagrar.